بایگانی ماهیانه: ژانویه 2015

پیوست فراخوان جلسه ی ماهیانه مشترک نمایندگی اشتوت گارت و سوئد 1 فوریه 2015

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای پیوست فراخوان جلسه ی ماهیانه مشترک نمایندگی اشتوت گارت و سوئد 1 فوریه 2015 بسته هستند

فراخوان جلسه ی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران یکشنبه یکم فوریه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران یکشنبه یکم فوریه بسته هستند

فراخوان جلسه ی سخنرانی آقای حمید مختاری روزنامه نگار و فعال حقوق بشر 30 ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی سخنرانی آقای حمید مختاری روزنامه نگار و فعال حقوق بشر 30 ژانویه بسته هستند

اطلاعیه شماره 566 نمایندگی دانمارک

مادۀ 19 اعلاعیه جهانی حقوق بشر هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 566 نمایندگی دانمارک بسته هستند

گزارش نقض حقوق ادیان در دیماه 93

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق ادیان در دیماه 93 بسته هستند

گزارش نقض حقوق ادیان در آذرماه 93

  ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق ادیان در آذرماه 93 بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل در دیماه سال 93

ماده 3اعلامیه جهانی حقوق بشر ھر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد ماده5 احدی را نمی توان تحت شکنجه ﯾا مجازات ﯾا رفتاری قرار داد که ظالمانه و ﯾا بر خاف انسانيت و شئون بشری ﯾا موھن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل در دیماه سال 93 بسته هستند

گزارش میز اعتراضی نمایندگی گیسن 20 ژانویه

درتاریخ 2015.1.20 کانون دفاع ازحقوق بشردرایران نما یندگی گیسن درمرکزشهرفرانکنبرگ میزاعتراضی به دولت روحانی برای نقض مستمروگسترده حقوق بشردرایران برگزارشد وآقایان امیری ونعیمی ودرویشان نقش بسزایی داشتند که توسط مردم با استقبال گسترده ای انجام گرفت که گزارش تصویری آن بدین … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش میز اعتراضی نمایندگی گیسن 20 ژانویه بسته هستند

گزارش نقض حقوق بشر در دی ماه سال 1393

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق بشر در دی ماه سال 1393 بسته هستند

پیام رسانه ای برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ایران

ارسال شده در بیانیه | دیدگاه‌ها برای پیام رسانه ای برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ایران بسته هستند