لیست جدید کتاب های منتشر شده در کتابخانه کانون

لیست جدید کتاب های منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کتابخانه | دیدگاه‌ها برای لیست جدید کتاب های منتشر شده در کتابخانه کانون بسته هستند

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در 30 نوامبر 2017

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در 30 نوامبر 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در 30 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در 26 نوامبر 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در 26 نوامبر 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در 26 نوامبر 2017 بسته هستند

پیام تسلیت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به  آقای امید رمضانی و خانواده محترمشان

پیام تسلیت

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای پیام تسلیت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به  آقای امید رمضانی و خانواده محترمشان بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 نوامبر 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 نوامبر 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن در  20 نوامبر2017

فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن 20 نوامبر2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن در  20 نوامبر2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 18 نوامبر2017  ساعت 15:00

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 18 نوامبر2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 18 نوامبر2017  ساعت 15:00 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اسکلندیناوی در  19 نوامبر 2017

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی در 19 نوامبر 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اسکلندیناوی در  19 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی 18 نوامبر 2017 ساعت 18

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 18 نوامبر 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی 18 نوامبر 2017 ساعت 18 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست در 15 نوامبر 2017

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست در 15 نوامبر 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست در 15 نوامبر 2017 بسته هستند